Dodanie hardvéru

Dodanie serverov, storage, sieťových prvkov a iných zariadení je samozrejmosťou.