SERVEROVÁ INFRAŠTRUKTÚRA, VIRTUALIZÁCIA

Komplexné služby, ktoré zahŕňajú analýzu stavu infraštruktúry, identifikáciu potrieb organizácie, poradenstvo v oblasti technológií, licencovania a návrh riešenia.

Podnikové siete

Poradenstvo, návrh a budovanie lokálnych počítačových sietí.