Podnikové siete

Poradenstvo, návrh a budovanie lokálnych počítačových sietí.