Využite licencovanie VEEAM BACKUP & REPLICATION ENTERPRISE na počet virtuálnych serverov

Zálohovanie s ENTERPRISE edíciou VEEAM BACKUP & REPLICATION nebolo pre menších zákazníkov nikdy také dostupné. Je možné „prenajať“ si licenciu pre 5 virtuálnych serverov na ročnej báze. Ak potrebujete zálohovať 10 virtuálnych serverov, potrebujete dve takéto licencie. Tento typ licencovania je výhodný buď pre zákazníkov s malým počtom virtuálnych serverov, ktoré potrebujú zálohovať alebo pre zákazníkov s viacerými procesormi vo fyzických serveroch. Kontaktujte nás ohľadom posúdenia výhodnosti tohto licencovania pre Vás.